top of page

Schoolvisie

Jullie kind is in goede handen

Vaar je met ons mee?

Stap mee op ons schip!

 

Samen maken we, elk schooljaar opnieuw, een mooie reis. Hierbij hebben we elkaar nodig. Iedereen heeft zijn taak op het schip. Samen met onze ouders vormen we één verbonden team. We hijsen de zeilen, lichten het anker en varen koers naar onze droomschool.

Eén voor allen, allen voor één!

boot.jpg
foto giraf 2.PNG

Onze troeven

Geweldloze communicatie 

De giraf staat symbool voor geweldloze communicatie. Hij geeft de kinderen de taal en werkwijze om op een goede manier om te gaan met conflicten.

Leefgroepen bij kleuters

Leefgroepen zijn klassen waarin kleuters van verschillende leeftijden zitten. Door samen te werken, in en uit de klas, leren we van en met elkaar.

Meervoudige intelligentie 

Elk kind staat centraal, met zijn eigen talent, dat hij of zij leert ontdekken doorheen de jaren.

Brede basiszorg

We houden rekening met het ontwikkelingstempo, de individuele mogelijkheden en de achtergrond van elke leerling. We stellen haalbare doelen en geloven in de groeimogelijkheden van elk kind.

Jaarthema

Dit schooljaar staat opnieuw lezen centraal op onze school.

De werkgroep taal bedenkt prikkelende acties rond taal en lezen, onder andere tijdens de voorleesweek, poëzieweek en jeugdboekenmaand. Ze kunnen hierbij rekenen op de hulp van de leerlingenraad. We betrekken graag de leerlingen zodat we opdrachten op hun niveau kunnen uitwerken. Op die manier nemen we een kijkje in hun leefwereld.

Daarnaast gaan we aan de slag met kwartierlezen. Elke klas start de namiddag met 15 minuutjes lezen, dit doen we dagelijks. De kinderen zijn zelf enthousiast en nemen spontaan een boek, stripverhaal, informatief boek ... bij het binnenkomen. Een moment van rust en verbinding in de klas vindt plaats.

Het is niet alleen belangrijk dat kinderen zelf lezen, maar dat er ook aan hen wordt voorgelezen. Dit doet elke leerkracht in zijn klas, van kleuter tot einde lagere school. Fijn om de kinderen hiervan te zien genieten!

Op vaste momenten zal de werkgroep sociale vaardigheden via een voorgelezen verhaal de leerlingen stimuleren tot groei in de vaardigheid om verbindend om te gaan met anderen en te communiceren.

Met deze acties willen we de leesmotivatie bij de kinderen aanwakkeren en het leesniveau helpen evolueren.

Jaarthema 2022-2023.jpg
bottom of page